កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ៥,៤០៩ករណី និងស្លាប់​៣៦នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៥,៤០៩ករណី និងស្លាប់​ ៣៦នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរកូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី២៩ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង