វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៣,៨៨៩ករណី និងស្លាប់​២៤៥នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៣,៨៨៩ករណី និងស្លាប់​ ២៤៥នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង