ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,០៣៧នាក់ និងស្លាប់​២៥នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​មានចំនួន ៣,០៣៧នាក់
និងស្លាប់​ ២៥នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ចំនួន ៨១​នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង