វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,៥១៥ករណី និងស្លាប់​ ២២៦នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានឲ្យដឹងថា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៦,៥១៥ករណី និងស្លាប់​ ២២៦នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង