ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ១.០០៦ករណី និងស្លាប់​​១២នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន ១.០០៦ ករណី និងស្លាប់​​ ១២នាក់។

នេះបលយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង