កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦នាក់ និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ០៦(០៤នាក់ អូមីក្រុង) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១០នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០២នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៤នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៤៩៣នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៩១៧នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១២នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង