កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,៨៧៥ករណី និងស្លាប់​១០៨នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤,៨៧៥ករណី និងស្លាប់​ ១០៨នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី៣១ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង