តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុប​មាន..

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានចុះផ្សាយនៅថ្ថៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បង្ហាញថា ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុប​មាន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​ ២៨៨,៣៧១,២៣៣ ​នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៥,៤៥២,៦៦៣ ​នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​​​២៥៣,៦៥៦,៣១៥ ​​នាក់

នេះបើគិតតាមតួលេខ​ ព្រឹក​ថ្ងៃទី០១ ខែមករា
ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង