វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤,៨៣៥ករណី និងស្លាប់​២១៦នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៤,៨៣៥ករណី និងស្លាប់​ ២១៦នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង