ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៩២៧នាក់ និង ស្លាប់​១៨នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២,៩២៧នាក់ និង ស្លាប់​ ១៨នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២១​នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង