កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦នាក់ និងស្លាប់១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៦ (អូមីក្រុង) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១២នាក់ និងស្លាប់ ០១ នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន» និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៦នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា អ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៥១៦នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៩៥២នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ៣,០១៤នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង