ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,០៩១នាក់ និងស្លាប់​១២នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៣,០៩១នាក់ និងស្លាប់​ ១២នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០២​នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង