កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១០នាក់ និងស្លាប់១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១០(អូមីក្រុង) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១១នាក់ និងស្លាប់ ០១នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន» – អ្នកដំណើរពីបរទេស ១០នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៥២៦នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៩៦៣នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង