កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,០២៤​ករណី និងស្លាប់​ ៥១នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន «៣,០២៤​ករណី» និងស្លាប់​ ៥១ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០៤ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង