ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៥១៩នាក់ និងស្លាប់​​១២នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៥១៩នាក់ និងស្លាប់​​ ១២នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង