ស្ថានភាពធាតុអាកាស​ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥-១១​ ខែមករា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស​ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ទី១១​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២​។ ក្នុងរយៈពេលនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅតែបន្តទទួលឥទ្ធិពលពី ទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង