ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៨៩៩នាក់ និងស្លាប់​១៩នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ៣,៨៩៩ នាក់ និងស្លាប់​ ១៩នាក់។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៦៨​ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង