អត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុប​មានចំនួន..

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានចុះផ្សាយថា ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុប​មានចំនួន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​ ​ ​ ២៩៥,៣០៩,៥៦៦ នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ ចំនួន ​ ​ ​ ​ ​ ៥,៤៧២,៦២៤ ​នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​​​២៥៥,៩៦៨,៤៣៣ ​​​នាក់។

នេះបើយងតាមតួលេខ​ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង