បើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ តាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅ និងការបើកដំណើរការមត្តេយ្យ សិក្សា និងកម្មវិធីអប់រំកុមារតូច ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង