វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៧,០១៧​នាក់ និងស្លាប់​២៣០នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៧,០១៧​នាក់ និងស្លាប់​ ២៣០នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង