កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី ​១៨ ​នាក់​ និងមិនមានអ្នកស្លាប់ទេ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៨ (អូមីក្រុងទាំងអស់) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ១១នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន» និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ១៨នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២០,៥៥៣ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៩៨២ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង