វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,៤៧២​នាក់ និងស្លាប់​១៦៩នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៦,៤៧២​ នាក់ និងស្លាប់​ ១៦៩ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​ ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង