វៀតណាម ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ១៦,២៧៨នាក់ និងស្លាប់​២៣៣​នាក់​

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ​១៦,២៧៨នាក់ និងស្លាប់ ២៣៣ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង