ថៃ ​​រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ​៧,៥២៦​នាក់ និង​ស្លាប់​១៩នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ​៧,៥២៦​ នាក់ និង ស្លាប់ចំនួន ១៩នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារចំនួន ៣៩ នាក់។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង