អត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក សរុបមានចំនួន..

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២នេះថា ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក សរុបមានចំនួន៖

  • អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន ៣០០,៥៦០,៨៥៣ នាក់
  • អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៥,៤៨៨,៩៣៤ នាក់
  • ជាសះស្បើយ ចំនួន ២៥៧,៤៥៥,៣៨៩ នាក់។

នេះបើយោងតាមតួលេខ កាលពីព្រឹក​ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង