វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥,៧៧៩នាក់ និងស្លាប់​២០២នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៥,៧៧៩នាក់ និងស្លាប់​ ២០២នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​០៩ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង