ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៩២៤នាក់ និងស្លាប់​​៧នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៩២៤នាក់ និងស្លាប់​​ ០៧នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង