កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៣៧៦នាក់ និងស្លាប់​៥១នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣,៣៧៦នាក់ និងស្លាប់​ ៥១ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០៩ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង