ម្សិលមិញ កម្ពុជា រកឃើញមេរោគកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី«អូមីក្រុង» ក្នុងសហគមន៍ ៣នាក់បន្ថែមទៀត

រាជធានីភនំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមរា ឆ្នាំ២០២២ មានប្រសាសន៍ថា៖ “នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះ យើងរកឃើញមេរោគកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីប្រភេទ «អូមីក្រុង» នៅក្នុងសហគមន៍ ចំនួន ០៣នាក់បន្ថែមទៀត”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង