សម្តេច ហ៊ុន សែន បញ្ជាឱ្យទិញវ៉ាក់សាំង ៥លានដូសបន្ថែមទៀត ខណៈក្នុងឃ្លាំងមាន ១០លានដូស….

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះថា៖ “ខ្ញុំចេញបទបញ្ជា កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះ ឱ្យទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែម ចំនួន ៥លានដូសបន្ថែមទៀត បើទោះជាយើង នៅមានសល់វ៉ាក់សាំង នៅក្នុងឃ្លាំងប្រមាណ ១០លានដូសទៀតក៏ដោយ”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង