តួលេខ​សរុប​ នៃការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​រួមមាន..

បរទេស៖​ គេហទំព័រព័ត៌មាន  worldometer បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បញ្ជាក់ថា តួលេខ​សរុប​ នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​រួមមាន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​ ​ ​ ៣០៧,៧៨៦,៥៧២ ​ នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ ចំនួន ​ ​ ​​ ៥,៥០៥,៧៣៨ ​ នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​​​​​ ២៥៩,៥០០,៥៨៨ ​​​នាក់។

នេះបើគិតតាមតួលេខ​ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង