វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤,៨១៨នាក់ និងស្លាប់​២១២នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៤,៨១៨នាក់ និងស្លាប់​ ២១២នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង