សម្តេច ហ៊ុន សែន នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៤ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា មុននឹងចេញទៅឌូបៃ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសថា នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ សម្តេច និងភរិយា នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ ឬដូសទី៤ មុននឹងសម្តេច ធ្វើដំណើរទៅកាន់ ឌូបៃ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង