កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,០៩៧នាក់ និងស្លាប់​៤៣នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣,០៩៧នាក់ និងស្លាប់​ ៤៣នាក់ ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី១១ ​ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង