ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៩៩៩នាក់ និងស្លាប់​​៩​នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន ៩៩៩ នាក់ និងស្លាប់​​ ០៩​ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង