វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,០៣៥នាក់ និងស្លាប់​២៥៦នាក់

បរទេស: ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៦,០៣៥ នាក់ និងស្លាប់​ ២៥៦ នាក់ទៀត។

នេះបើតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង