ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៩១៦នាក់ និងស្លាប់​​៧​នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៩១៦នាក់ និងស្លាប់​​ ០៧​នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង