កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,៣៨៨នាក់ និងស្លាប់​ ៥២នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤,៣៨៨ នាក់ និងស្លាប់​ ៥២ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី១២ ​ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង