កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤នាក់ (អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៤ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០២ នាក់ (អូមីក្រុងទាំងអស់) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១២ នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប  ១២០,៦៨៤ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,៤៣ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,៩១៥ នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង