តួលេខ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកមាន..

បរទេស៖​ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer ផ្សព្ធផ្សាយនៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានបង្ហាញថា ចំនួនតួលេខ​សរុប​ នៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោករួមមាន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​​​ ៣១៣,៨៥០,៣៣៤ នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ ចំនួន ​​ ​​ ​ ៥,៥២០,៥៩៥ នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​​​​២៦១,៦១២,២៧៧ ​​​នាក់។

តួលេខ​ខាងលើនេះ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង