វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,១៣៥នាក់ និងស្លាប់​១៧៧នាក់

បរទេស: ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៦,១៣៥ នាក់ និងស្លាប់​ ១៧៧ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង