អត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបនៅលើពិភពលោក​..

បរទេស៖​ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បង្ហាញ តួលេខ​ សរុប​ នៃអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ រួមមាន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​​​ ៣១៧,១១៥,៤៣៩ នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ ចំនួន ​​​ ​ ៥,៥២៩,៤៤២​ នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​​​​​២៦២,៧០៤,១៨៥ ​​​នាក់។

នេះបើយោងតាមតួលេខ​ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៣ មករា ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង