កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៤នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៤នាក់ទៀត(អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ១៤នាក់ និងស្លាប់«គ្មាន»។ ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ ១២នាក់ (អូមីក្រុង) និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ២២ នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងសុខាភិបាល គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១២០,៧១៨ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,០៥៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង