ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៨០៥នាក់ និងស្លាប់​​៧​នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន ៨០៥នាក់ និងស្លាប់​​ ០៧​ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង