កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,១៦៧នាក់ និងស្លាប់​៤៤នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤,១៦៧ នាក់ និងស្លាប់​ ៤៤ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរកូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី១៣ ​ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង