កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១០នាក់ (អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១០នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ១៥ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០៦ នាក់ (អូមីក្រុង) និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៤នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៧២៨នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,០៧២ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង