សិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A ប្រឡងបាក់ឌុប នៅតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A តាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត យោងតាមលទ្ធផលការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង