ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៩០០នាក់ និងស្លាប់​​១២​នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន ៩០០ នាក់ និងស្លាប់​​ ១២​ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​១៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង