ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,៧៩៣នាក់ និងស្លាប់​១៨​នាក់

បរទេស: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៧,៧៩៣ នាក់ និងស្លាប់​ ១៨​ នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ចំនួន ២៧០ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៥​ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង