ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​មាន..

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះថា តួលេខ​សរុប​ នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​រួមមាន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​​​ ៣២៣,៧៦៥,៩៥៣ នាក់
– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ចំនួន ​​​ ​ ​ ៥,៥៤៦,៣៨៩ នាក់
– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​​​​​ ២៦៥,២៣៥,៩៤១ ​​​នាក់។

នេះបើយងតាមតួលេខ​ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង